Taaltrainingen

Eenwording van Europa maakt kennis van talen noodzakelijk

Voor veel inwoners van Europa is de beheersing van meer dan alleen de moedertaal min of meer een noodzaak geworden, al helemaal in een zakelijke omgeving. Fusies, samenwerkingsverbanden en internationale markten leveren organisaties economische voordelen op, maar confronteren de individuele werknemers vaak met een tekort aan talenkennis en inzicht in andere culturen. Goede communicatie is een eerste vereiste voor het verleggen van zowel persoonlijke als zakelijke grenzen. Dit houdt in dat u de "andere" taal verstaat en spreekt en de "andere" cultuur enigszins begrijpt.
StudiAvanti, instituut voor studiebegeleiding & talenonderwijs houdt zich naast studiebegeleiding voor scholieren in het voortgezet onderwijs ook bezig met het geven van taaltrainingen aan volwassenen.
Op het gebied van taaltrainingen is StudiAvanti gespecialiseerd in de talen Nederlands (spelling, bedrijfscorrespondentie & notuleren), Engels, Frans en Spaans. Enthousiaste, ervaren en bevoegde docenten staan garant voor kwalitatief goede trainingen in een ontspannen sfeer waarbij iedere deelnemer volledig tot zijn recht komt. De taaltrainingen worden zowel individueel als in groepsverband gegeven, voor bedrijven en particulieren. Ook in-company trainingen zijn mogelijk.
De prijzen van de trainingen worden op aanvraag verstrekt.

Sterke positie van de Engelse taal onweerlegbaar

De Engelse taal, die naast onder meer het Nederlands, Duits en Noors behoort tot de Germaanse talen, neemt op dit moment als wereldwijd veelgesproken taal een prominente plaats in. Het Engels wordt onder meer gesproken in Engeland, USA, Canada en Australië. Mede door de invloed van televisie, films, computers, de eenwording van Europa en de vele internationale betrekkingen is het Engels zo langzamerhand wereldwijd onmisbaar geworden als communicatiemiddel.

La douce France!
Frankrijk voor Nederlanders het vakantieland bij uitstek

De Franse taal, die naast het Spaans en Italiaans behoort tot de Romaanse talen, wordt door zo'n 70 miljoen mensen als eerste taal gesproken. Daarnaast spreken nog meer mensen het als tweede taal. Het Frans wordt onder meer gesproken in Frankrijk, Wallonië, Luxemburg, Zwitserland, Italië, Canada en delen van Afrika. Mede door het feit dat Frankrijk voor veel Nederlanders het vakantieland bij uitstek is, de Europese eenwording en de steeds intensievere handelsbetrekkingen met Franstalige landen, is het spreken van de Franse taal voor steeds meer mensen een "must" geworden.

www.franszelfsprekend.nl

Qué pasa? De Spaanse taal wordt steeds belangrijker als wereldtaal

De Spaanse taal staat naast het Frans en Italiaans op de derde plaats als een van de meest gesproken talen ter wereld. Het Spaans, dat zo langzamerhand wordt gezien als een van de wereldtalen, wordt wereldwijd momenteel door zo'n 300 miljoen mensen gesproken met name in Spanje en Latijns-Amerika.

Plezierig een taal leren in een ontspannen sfeer

Met StudiAvanti wordt het leren van een taal een plezier. De cursussen in groepsverband starten bij voldoende deelnemers op meerdere data per jaar. Tussentijds instromen bij een reeds gestarte groep is mogelijk afhankelijk van het instapniveau en de groepsgrootte. StudiAvanti streeft naar een groepsgrootte van minimaal 5 en maximaal 9 deelnemers om iedere cursist voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven en de groepsinteractie goed tot zijn recht te laten komen. Indien een cursist graag zélf het lestempo en/of de stof bepaalt, of een cursus moet doen op verzoek van een werkgever, beveelt StudiAvanti privélessen "op maat" aan die op ieder gewenst moment in overleg met de trainer kunnen starten.

Nadruk op spreekvaardigheid

Bij de algemene taaltrainingen staat het praktisch gebruik van de taal voorop. De nadruk ligt op de spreek- en luistervaardigheid (communicatieve taalvaardigheden) waarbij de behandeling van grammaticale taalonderdelen geen doel op zich is, maar slechts wordt aangeboden als ondersteuning van de spreekvaardigheid. De vaak al enigszins aanwezige passieve vreemde taalkennis wordt door het doen van praktische oefeningen omgezet in actief taalgebruik.