Bijlessen

StudiAvanti verzorgt individuele bijlessen in de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans en Spaans voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs en hoger onderwijs.
Deze bijlessen zijn gericht op het wegwerken van achterstanden, begeleiding bij het maken en leren van de actuele stof en voorbereiding op toetsen en examens.
De bijlessen worden gegeven door enthousiaste en bevoegde docenten met
veel ervaring.