Waarom studiebegeleiding
In onze huidige samenleving verandert alles in een snel tempo. Het onderwijs blijft niet achter bij deze ontwikkeling. Al deze veranderingen zijn bedoeld om leerlingen beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs (Universiteit- en Hoger Beroeps Onderwijs aan de ene kant, vernieuwd MBO -Middelbaar Beroeps Onderwijs- aan de andere kant). Hierdoor worden echter steeds meer eisen gesteld aan de leerling. Deze moet al vroeg in staat zijn om zelfstandig te werken en zélf initiatieven te nemen. Met name in de bovenbouw treedt de leraar steeds minder op als de persoon die inhoudelijk uitleg geeft, opdrachten laat maken en controleert of de stof begrepen is, maar fungeert hij steeds meer als continue studiebegeleider bij de zelfwerkzaamheid van de leerling in een bepaald vak.

School en huiswerk

De doorsnee leerling zal vanaf de brugklas en zeker vanaf het tweede schooljaar een behoorlijk aantal uren per week huiswerk moeten maken om goede resultaten te halen. Natuurlijk maken op elke middelbare school studielessen deel uit van het programma. Voor sommige leerlingen is dat voldoende om gewend te raken aan het huiswerksysteem. Andere leerlingen maken hun huiswerk wel, maar hoeven in het begin nauwelijks echt te studeren om goede cijfers te halen. Hier komt verandering in als er niet alleen om kennis, maar ook om bepaalde vaardigheden wordt gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een samenvatting, boekbespreking, het voorbereiden van een spreekbeurt en het individueel of in groepjes werken aan een werkstuk. Hoe pak je zoiets aan? Ook de wat slimmere leerling, die vroeger nauwelijks iets hoefde te doen voor een proefwerk, kan dan toch wel eens in de problemen komen. De huidige jeugd mag dan wel snel zijn met computers en houden van zappen en switchen, op school gaat een en ander ze soms - gezien de studieresultaten - iets te snel! Als kinderen eenmaal in sociale zin gewend zijn op de middelbare school van hun keuze, moeten ze in de praktijk vaak nog wennen aan de andere onderwijskundige aanpak en dat kost de een gewoon wat meer tijd en hulp dan de ander. StudiAvanti biedt daarbij graag een helpende hand.