Wat doet StudiAvanti?

Algemene studiebegeleiding

Om tot goede studiegewoonten te komen, hebben sommige leerlingen extra begeleiding nodig. Deze begeleiding moet op termijn resulteren in o.a.:
  • een goede huiswerkplanning;
  • verstandige leermethodes (o.a. afwisseling leer- en maakwerk, regelmatig werken, hoe leer je iets uit het hoofd, hoe maak je een goede samenvatting);
  • het uitzoeken van een rustige werkomgeving;
  • het zorgen voor een opgeruimd bureau;

Studiebegeleiding dient er op gericht te zijn de leerling te leren zoveel mogelijk zelfstandig te werken. Daarom is de opzet van StudiAvanti:
een intensieve persoonlijke begeleiding (coaching) in een prettige, maar professionele omgeving, in een kleine groep 3, 4 of 5 maal per week ca. 2 uur. Alleen in de afbouwfase is 2 maal per week mogelijk.
Aan het begin van iedere studiebegeleidingsdag wordt het huiswerk besproken en een studieplanning gemaakt. Aan het eind van een studiebegeleidingsdag wordt gecontroleerd of het huiswerk af is, wordt - indien nodig - overhoord of een oefentoets gemaakt en bespreekt de studiebegeleider met de leerling welke taken eventueel thuis nog afgemaakt dienen te worden.

Van basisschool naar brugklas

De overgang van het basisonderwijs naar de middelbare school is voor veel kinderen een hele grote én spannende stap: het groot aantal nieuwe vakken, grote klassen, veel nieuwe leerkrachten en niet meer die ene vertrouwde juf of meester en natuurlijk veel huiswerk. Soms zorgt deze overgang voor een hoop stress en onzekerheid. Kinderen van 12 jaar zijn veelal slechts mondjesmaat gewend om in groep 7 en 8 van de basisschool huiswerk mee naar huis te krijgen. Op de middelbare school moeten ze opeens iedere dag huiswerk maken, iets wat voor veel leerlingen een dagelijks terugkerende belasting is. Ze weten niet hoe ze dit moeten aanpakken. In de brugklas wordt de basis gelegd voor de verdere loopbaan in het voortgezet onderwijs. StudiAvanti besteedt daarom met name bij brugklassers veel aandacht aan de volgende punten:
  • Hoe maak ik een goede planning?
  • Hoe leer ik iets uit het hoofd?
  • Hoe leer ik een taal?
  • Hoe lees ik een tekst?
  • Hoe maak ik een samenvatting?
  • Hoe maak ik een verslag of werkstuk?

Bijles

Als blijkt dat een leerling uit de studiebegeleiding voor een bepaald vak toch intensievere begeleiding nodig heeft, zorgt StudiAvanti in overleg met de ouders voor bijlessen. Deze individuele bijlessen zijn gericht op het wegwerken van achterstanden, het begeleiden bij het maken en leren van de actuele stof en het voorbereiden op een overhoring, proefwerk of examen. Deze bijlessen worden apart in rekening gebracht. (zie Tarieven)